• Public Achievement

    • Podsumowanie pracy grupy Public Achievement „Interaktywni”

    • 25.07.2019 21:05
    • Podsumowanie pracy grupy Public Achievement „Interaktywni”

                    Grupa „Interaktywni” działała w roku szkolnym 2018/2019 i jako cel obrała sobie zdobycie środków finansowych na zakup nowych zamków do drzwi toalet (niektóre z nich są zepsute lub w ogóle nie ma ich w drzwiach).

    • Grupa zebrała kwotę 510 złotych, na którą składają się środki:

     - pozyskane podczas akcji sprzedaży babeczek w szkole- 160 złotych

     - zebrane w ramach konkursu „Grosz do grosza”- 350 złotych

                 Za zgodą członków grupy zakupu zamków dokona szkoła- najpóźniej do końca września 2019 r. Osobą za to odpowiedzialną zostaje opiekun grupy, pan Tomasz Skraba. Informacja o zakupionych zamkach zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. Gdyby się okazało, że kwota zebrana przez grupę jest wyższa od potrzebnej na zakup odpowiedniej ilości zamków, resztę pieniędzy można przeznaczyć na nabycie brakujących w łazienkach szkolnych luster w ilości, na jaką „pozwoli” wysokość środków finansowych. Potwierdzenia zakupu pozostaną w szkole, zaś do chwili jego dokonania pieniądze zdobyte przez grupę zostaną zabezpieczone przez pracowników sekretariatu szkolnego (schowane w sejfie).

                Członkowie grupy oraz jej opiekun serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli jej pracę.

      

     Podpisy członków grupy „Interaktywni”:

    • Wróć do listy artykułów