• Świetlica

     • Praca świetlicy szkolnej
     • Praca świetlicy szkolnej

     • 15.09.2019 18:26
     • Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600. w roku szkolnym wychowawcami świetlicy szkolnej są: A. Kumorek, A. Migacz, J. Pałka, K. Czeluśniak.
     • więcej