• Rajd na Czarną Kępicę

       16 października 2019 r., czyli w 41. rocznicę wyboru Polaka Karola Wojtyły na Papieża, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w rajdzie na Czarną Kępicę. Pogoda dopisała, zaś my sami także byliśmy pogodni.

       Marsz do celu naszej podróży nie trwał długo, pewnie dzięki dobrej kondycji każdego uczestnika rajdu. Na miejscu zapaliliśmy ognisko, upiekliśmy pyszne kiełbaski, którymi następnie się delektowaliśmy. Potem przyszedł czas na udział w grach terenowych zorganizowanych przez harcerzy. Ich tematyka była ściśle związana z osobą Papieża- Polaka- świętego Jana Pawła II.

      • Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

       Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następne składają przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczą w ceremonii pasowania piórem, po której już oficjalnie zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły.

      • Program Profilaktyczny Debata

       Dnia 10 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne, które prowadzili pedagodzy Urszula i Grzegorz Tokarczyk pracujący w Pracowni Profilaktyki Gaudium. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy piątej oraz szóstej.

       Debata jest programem rekomendowanym m. in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Program ten z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka adresowany jest głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa.

      • Konkurs Piosenki Religijnej

       W sobotę 12 października w kościele parafialnym w Królowej Górnej odbył się konkurs, w którym udział wzięli uczniowie i uczennice naszej szkoły.

       1 miejsce w kategorii zespołów zdobyli: Daria Siedlarz (śpiew, instr. perk.), Magdalena Siedlarz (śpiew, skrzypce), Zuzanna Kmak (śpiew), Sara Poręba (śpiew), Nikodem Mężyk (śpiew), Kacper Janus (śpiew, instr. perk.)

      • Jak przygoda, to tylko w Warszawie…

       W dniach 7- 9 października przeżyliśmy wspaniałą przygodę w stolicy naszego kraju- Warszawie. Spędziliśmy tam niezapomniany czas podczas trzydniowej wycieczki. Wiele zobaczyliśmy, wiele się nauczyliśmy, zdobyliśmy nowe doświadczenia, ale przede wszystkim dobrze się bawiliśmy.

       Z Królowej Górnej wyjechaliśmy bardzo wcześnie, około 5.00, ale w autobusie chyba nikomu nie chciało się spać. Kiedy zaś dotarliśmy do Warszawy, zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zamku Królewskiego. Następnie miało miejsce „ciche zwiedzanie” Starego i Nowego Miasta (zobaczyliśmy m. in. Syrenkę- wizytówkę stolicy). W tym pierwszym dniu wycieczki zwiedziliśmy także Łazienki Królewskie oraz dane nam było zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza.

      • Odblaskowa Szkoła

       Rok szkolny - 2019/2020

       Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” .

       Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

   • Partnerzy

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
    • EduPage
   • Logowanie

   • Godziny dzwonków

    Sobota 19.10.2019