• Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

       Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następne składają przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczą w ceremonii pasowania piórem, po której już oficjalnie zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły.

      • Program Profilaktyczny Debata

       Dnia 10 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne, które prowadzili pedagodzy Urszula i Grzegorz Tokarczyk pracujący w Pracowni Profilaktyki Gaudium. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy piątej oraz szóstej.

       Debata jest programem rekomendowanym m. in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Program ten z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka adresowany jest głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa.

      • Konkurs Piosenki Religijnej

       W sobotę 12 października w kościele parafialnym w Królowej Górnej odbył się konkurs, w którym udział wzięli uczniowie i uczennice naszej szkoły.

       1 miejsce w kategorii zespołów zdobyli: Daria Siedlarz (śpiew, instr. perk.), Magdalena Siedlarz (śpiew, skrzypce), Zuzanna Kmak (śpiew), Sara Poręba (śpiew), Nikodem Mężyk (śpiew), Kacper Janus (śpiew, instr. perk.)

      • Jak przygoda, to tylko w Warszawie…

       W dniach 7- 9 października przeżyliśmy wspaniałą przygodę w stolicy naszego kraju- Warszawie. Spędziliśmy tam niezapomniany czas podczas trzydniowej wycieczki. Wiele zobaczyliśmy, wiele się nauczyliśmy, zdobyliśmy nowe doświadczenia, ale przede wszystkim dobrze się bawiliśmy.

       Z Królowej Górnej wyjechaliśmy bardzo wcześnie, około 5.00, ale w autobusie chyba nikomu nie chciało się spać. Kiedy zaś dotarliśmy do Warszawy, zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zamku Królewskiego. Następnie miało miejsce „ciche zwiedzanie” Starego i Nowego Miasta (zobaczyliśmy m. in. Syrenkę- wizytówkę stolicy). W tym pierwszym dniu wycieczki zwiedziliśmy także Łazienki Królewskie oraz dane nam było zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza.

      • Odblaskowa Szkoła

       Rok szkolny - 2019/2020

       Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” .

       Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

      • MegaMisja- program kompetencji cyfrowych, medialnych i informacyjnych w naszej szkole!

       Rozpoczynamy przygodę!

       • 27 września br. w naszej szkole rozpoczęły się niezmiernie ciekawe zajęcia dla klas II i III pt "MegaMisja". Jest to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych. Jego celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów, oraz to by najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia dla dzieci. MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii. Przy realizacji wyzwań uczą się, jakie treści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.

   • Partnerzy

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
    • EduPage
   • Logowanie

   • Godziny dzwonków

    Środa 16.10.2019